COMPRO "ZATOICHI" shintaro katsu

compro dvd della serie
Z A T O I C H I

VERSIONE ANIME EIGO’ E HVE

E DVD DI SHINTARO KATSU:)

:rolleyes