Dogora il mostro della grande palude (1964, Ishirô Honda)

Sabato, 31/03 - 02:50, RaiTre

Titolo Originale: Uchu daikaijû dogora
Durata: 105’
Produzione: Giappone
Regia: Ishirô Honda
Attori: Yosuke Natsuki, Yoko Fujiyama, Hiroshi Koizumi, Nobuo Nakamura
Anno: 1964